Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które trwają od dnia 6 do 13 lutego 2020 r.
2
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi, które trwają od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 5 lutego 2020 r.
3
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi konsultacji społecznych „Zieleń w mieście", które trwają od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 23.59.
4
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, które trwają od dnia 24 listopada do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 24.00.
5
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022, które trwają od dnia 1 października do dnia 7 października 2019 r. do godziny 24.00.
6
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które trwają od dnia 23 maja do dnia 6 października 2019 r.
7
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi, które trwają od dnia 13 maja do dnia 27 maja 2019 r., do godziny 16.00.
8
Dlaczego UMŁ najpierw zawetował Uchwałę Wojewody do sądu a dopiero potem ogłosił konsultacje w przedmiotowej sprawie .Czyli przyznał rację Wojewodzie że nie było konsultacji (czego domagały się rady osiedlowe) a potem ogłasza te konsultacje. Czyli  uznaje swoją Uchwałę z 27-XII-2018r.za nieważną. Po co sąd - przez to wszystko się odwlecze a czasu zostało mało.
Urząd procedował nowy projekt uchwały w ww. sprawie i poprzedził ją konsultacjami społecznymi.
9
Złożenie arkusza konsultacyjnego dtyczącego uchwały w sprawie Jednostek Pomocniczych wymaga podania paragrafu i punktu który chcemy zmienić.
Całość uchwały jest do zmiany więc jak wpisać?
Na spotkaniu konsultacyjnym została zaprezentowana uchwała z wyróżnionymi zmianami (wykreślone zapisy uchylanych paragrafów). Uchwała z zapisami przed zmianami jest dostępna również na stronie BIP UMŁ. Istnieje możliwość zestawienia zmienianych zapisów z zapisami pierwotnymi.
10
Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 12 czerwca 2013 r.
REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.
/../
§ 3. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się
z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz wzięcie
udziału w procesie konsultacji
/../
Z projektu uchwały ws odebrania pieniędzy radom osiedli nic dla mieszkańca nie wynika. Wskazanie likwidowanych paragrafów nie wyczerpuje punktu 3. regulaminu. Mieszkaniec nie ma żadnej wiedzy, co jest uchylane.
Informacja o konsultacjach była zamieszczona na stronie internetowej UMŁ. Zostały również poinformowane rady osiedli.
Strony: [1] 2 3 ... 10