Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego, które trwają od dnia 3 stycznia 2018 roku do dnia 15 stycznia 2018 roku.
2
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  projektu aktualizacji dokumentu "Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi", które trwają  od dnia 8 grudnia 2017 roku do dnia 19 grudnia 2017 roku do godziny 16.00.
3
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie, które trwają od dnia 4 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.
4
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od dnia 24 listopada do dnia 27 listopada  2017 roku.
5
Prezydent Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od dnia 13 lutego do dnia 8 października 2017 roku.
6
Szanowni Państwo,
dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych na temat dostosowania sieci szkół do reformy oświaty. Państwa głosy, sugestie i propozycje jak również opinie zostaną starannie przeanalizowane oraz przedstawione władzom Miasta i będą miały wpływ na ostateczne decyzje.
7
Szanowni Państwo!
Zdecydowanie opowiadam się za pozostawieniem VIII LO w jego dotychczasowej siedzibie. Niewątpliwymi wyróznikami szkoły są:  wieloletnia tradycja, doskonałe położenie, bogate zaplecze dydaktyczne (dwie szatnie, dwie sale gimnastyczne, wyremontowane sale lekcyjne oraz wielofunkcyjne boisko). O wieli innych walorach Ósemki wypowiadano się już na tym forum niejednokrotnie. Szkoda zmarnować taki potencjał! Ufam, że przychylą się Państwo do prośby całej społeczności związanej z VIII LO, a także tych, którzy wkrótce do niej dołączą.
Z wyrazami szacunku
E.M.

Odpowiedź WE:
Dziękujemy za wyrażone stanowisko. Każdy głos w dyskusji będzie rozpatrzony przed podjęciem ostatecznej decyzji przez władze Miasta.

8
Zwracamy się z prośbą do Władz Miasta o rozważenie przekształcenia Gimnazjum nr 1 w liceum z oddziałami dwujęzycznymi. Przez lata nauczyciele wypracowali skuteczne metody pracy w zakresie nauczania bilingwalnego. Uczniowie rokrocznie odnoszą znaczące sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych jak i egzaminach międzynarodowych, tym samym potwierdzając swoje wysokie kompetencje językowe. Dzięki licznym projektom oraz współpracy ze szkołami partnerskimi, uczniowie mają szansę nie tylko poznania nowych miejsc na mapie Europy, ale i przekonania się, że język obcy jest kluczem do przyszłości.
Zaangażowanie Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli, lata doświadczeń i budowania tradycji, przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi młodego człowieka to to, co cechuje Gimnazjum nr 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na niewątpliwy potencjał szkoły i niezaprzepaszczenie jej dorobku.
Patrząc w przyszłość, chcielibyśmy, aby nasz syn (obecnie uczeń szkoły podstawowej) miał sposobność kontynuacji nauki pod okiem tak wykwalifikowanej i przyjaznej uczniowi kadrze pedagogicznej.

Magdalena i Robert Jóźwiak

Odpowiedź WE;
Dziękujemy za udział w dyskusji. Państwa głos zostanie przedstawiony władzom Miasta przed podjęciem ostatecznych decyzji.

9
Podczas konsultacji społecznych pan prezydent Trela kilkakrotnie podkreślał, że przedstawia jedynie propozycje przeniesienia SP 79 i na siłę nie będzie wprowadzał zmian. Jesteśmy dekomkratycznym narodem, a zdecydowana większość mieszkańców Łodzi opowiedziała się przeciw (podczas konsultaacji/na forum/w ankiecie). Liczę na to, że słowa pana prezydenta okażą się prawdziwe. Jako Głowa naszego miasta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny.
Sylwia Wojtaszczyk

Odpowiedź WE:
Dziękujemy za udział w dyskusji.
Konsultacje społeczne służą zapoznaniu się z opinią środowiska lokalnego. Każda opinia będzie poddana szczegółowej analizie przed podjęciem statecznych decyzji przez władze Miasta.

10
Przyłączam się do apelu dotyczącego przekształcenia Gimnazjum nr 1 na Liceum z oddziałami dwujęzycznymi. Szkoła jest bardzo wysoko notowana, ma świetne wyniki i doskonałą klasę anglojęzyczną oraz grono prawdziwych specjalistów. Przekształcenie w liceum jest jedynym dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji.

Odpowiedź WE:
Dziękujemy za pozytywną opinię na temat PG 1. Państwa stanowisko jest dla nas ważnym głosem, który będzie przedstawiony w wynikach konsultacji władzom Miasta przed podjęciem ostatecznych decyzji.
Strony: [1] 2 3 ... 10