FORUM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Forum - panel główny

[1] Konsultacje społeczne dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

[2] Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi

[3] Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi konsultacji społecznych „Zieleń w mieście”

[4] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040

[5] Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2019-2022.

[6] Konsultacje społeczne dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020.

[7] Konsultacje społeczne dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi

[8] Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad

[9] Konsultacje społeczne dotyczące zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi.

[-] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu "Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi".

[-] Konsultacje społeczne priorytetów do budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w mieście Łodzi.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie miasta Łodzi w godzinach nocnych.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego 2018/2019.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021.

[-] Konsultacje społeczne projektu "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020".

[-] Konsultacje społeczne dotyczące zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa dokonanych zarządzeniami zastępczymi Wojewody Łódzkiego.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu "Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi".

[-] Konsultacje społeczne dotyczące sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

[-] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Widzew do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Śródmieście do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Polesie do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Górna do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty do projektowanego nowego ustroju szkolnego.

[-] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące zebrania i wyboru propozycji obszarów tematycznych ulic, rynku, alei, pasaży,skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów Nowego Centrum Łodzi.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu "Łódź łączy pokolenia - łódzka polityka demograficzna".

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi.

[-] Konsultacje społeczne dotyczace projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+".

[-] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040.

[-] Konsultacje społeczne projektu "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017"

[-] Konsultacje społeczne regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+

[-] Konsultacje społeczne dotyczące wyboru pomiędzy budową bezkolizyjnego przejazdu w formie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al Śmigłego-Rydza w relacji wschód-zachód a pozostawieniem istniejącego układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2016 r.

[-] Konsultacje społeczne projektu "Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"

[-] Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2015 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015 - 2040.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące sposobu funkcjonowania placu Dąbrowskiego i jego bezpośredniego otoczenia

[-] Konsultacje społeczne projektu "Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+".

[-] Konsultacje społeczne dotyczące systemu transportowego miasta Łodzi na rok 2025

[-] Konsultacje społeczne założeń do "Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2015-2017"

[-] Konsultacje społeczne dotyczące priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące wskazania jednego z dwóch opracowanych wariantów koncepcji przejazdu ul. Niciarnianą przez nowe tory kolejowe biegnące od stacji Łódź Widzew do stacji Łódź Fabryczna.

[-] Konsultacje społeczne założeń do "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Łodzi na lata 2015-2020" .

[-] Konsultacje społeczne projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na lata 2014-2020+.

[-] Konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017"

[-] Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na 2015 rok.

[-] Konsultacje społeczne propozycji zmian granic.

[-] Kansultacje społeczne założeń do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014.

[-] Konsultacje spoleczne dotyczące zasad budzetu obywatelskiego w Mieście Łodzi

[-] Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego na 2014 rok

[-] Konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031.

[-] Konsultacje społeczne dotyczące zmian w planach sieci oraz granicach obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

[-] Konsultacje społeczne w sprawie podziału jednostki pomocniczej Miasta Łodzi

[-] Konsultacje społeczne dotyczące docelowej organizacji ruchu

[ Archiwum ]

[-] Archiwum

Dodatkowe opcje

Zaloguj się

Idź do wersji pełnej